Bevis: Homosexualitet är störning

Homosexualitet är en ohälsosam störning, eller som vetenskapsfolk säger - patologisk avvikelse.
(patologisk = sjuklig; som gäller eller förekommer på ett sådant sätt, gärna till en sådan hög grad, att det anses vara ett tecken på fysisk eller mental sjukdom, enligt Wiktionary)

Att många tror att homosexualitet är något friskt och naturligt är en missuppfattning. Varför denna missuppfattning har fått en så stark ställning i vårt samhälle förklarar jag i ett annat inlägg. Detta inlägg handlar om bevis för att homosexualitet är patologisk till sin natur.

Det lönar sig att först läsa varför homosexualitet inte är med i WHO:s lista över sjukdomar och störningar (klicka här). Det hjälper att förstå bakgrunden till friskt-eller-sjukt problematiken.

Och nu till saken: Vad är det som bevisar att homosexualitet är patologisk? Att de inte är friska egentligen, alla våra homisar och flatisar.

(OBS: Trots att jag själv är homo skriver jag "de". Min mångåriga erfarenhet av upplysningsarbete har lärt mig att det är fel att säga "vi" i dessa sammanhang. Det skapar fel fokus och leder uppmärksamheten och tankarna i fel riktning, läsare/lyssnare har svårare att begripa innebörden av mina ord. Därför skriver jag "de", men kom ihåg: jag är också homosexuell och sticker inte under stol med det.)

Jag ber om ursäkt för att jag använder lekmannatermer. Det gör jag för att mina läsare är vanliga människor, också för att jag själv är ingen mediker eller forskare utan återberättar det jag lärt mig från diverse forskningsmaterial och andra primära källor, och i samtal med forskare och läkare. Jag använder alltid endast primära källor - de flesta finns tyvärr inte på nätet, därav så få länkar.

Till att börja med, en liten klargörelse vad gäller definitioner. Homosexualitet kan definieras på olika sätt:
a) sexuell dragning till individer av samma kön, enligt Nationalencyklopedin,
b) sexuell attraktion eller kärlek till en person av samma kön, sexuellt beteende mellan organismer av samma kön eller en sexuell preferens för en organism av samma kön, enligt svenska Wikipedia
(kul att notera skillnaden mellan den än så länge strikt vetenskapliga och neutrala NE och den av homolobbyn hårt tyglade Wiki)

Jag själv, efter att ha pratat med oberoende forskare, har kommit fram till följande definition:
Homosexualitet är en variation av sexualitet som karaktäriseras av organismens preferens till individer av samma kön; i sin tur definieras sexualitet som en beståndsdel av organismens fortplantningsfunktion.

Det finns i dagsläget tre olika sätt att bevisa att homosexualitet är ohälsosam.

1. En sexualitet som inte uppfyller sin funktion
Människans kropp har en mängd funktioner (blodcirkulation, andning, matsmältning, sinnen m fl) som var och en bör fungera och tjäna sitt syfte, annars vad är meningen med att de finns? Vetenskapligt talat handlar det om definitionen av levande organism och vilka kriterier måste vara uppfyllda:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organism#De_viktigaste_kriterierna
Observera hur viktig fortplantningsfunktionen är!
Fortplantningsfunktionen hos däggdjur, inkl människan, inbegriper sexualitet, den är nödvändig för befruktning. Och detta är sexualitetens enda syfte - att spela roll i fortplantningsprocessen.
Så säger vetenskapen:
"The purpose of sexuality is an organism is to transfer the genetic material from one individual to another and form new genetic combination in the offspring."
(A K Chatterji, Introduction to Environmental Biotechnology, Prentice Hall, 2002)

Det är naturen som tilldelat sexualiteten detta syfte oberoende av sociala sammanhang, individuella åsikter, samhällets modeattityder eller politiska intriger. Syftet med sexualitet är att bistå vid fortplantning, punkt. Något annat biologiskt syfte har vetenskap aldrig upptäckt.
Homosexualitet tjänar inte detta syfte. När en kroppsfunktion eller dess beståndsdel inte tjänar sitt syfte är detta ett tecken på något patologiskt i kroppen. Öra som inte hör, öga som inte ser, hjärta som inte slår, matsmältningssystem som inte smälter maten - tycker du att det kan vara så i en fullkomligt frisk organism? Nej, det kan inte vara så. När en funktion inte funkar är det ett tecken på att något är fel i organismen.
Om vi föreställer oss en fullkomligt sund frisk organism som inte kan reproducera p g a sin homosexualitet, vad är då orsaken till att fortplantningsfunktionen inte fungerar som den skall och sexualiteten inte uppfyller sitt syfte? Orsaken är homosexualiteten. Det är denna avvikelse som är felet. Patologisk avvikelse på vetenskapsspråket heter störning.

2. Homosexualitet förorsakar fysiska skador på kroppen
Här använder jag två källor: svenska Folkhälsoinstitutets senaste rapport om homosexuellas hälsa (http://www.fhi.se/PageFiles/6802/a200519-uppdraghbt-0512.pdf) och följande sammanställning från Callistos betraktelser (en annars föga intressant pro-RFSL blogg; poängen med att använda den som källa är just att bloggen är mycket pro-RFSL, skriven av en person som tillhör skaran homolobbyns rabiataste propagandister; nu kan ingen kritisera mig för att jag tar upp material från en opålitlig källa).

1. Genomsnittlig livslängd
Homo: 55 år (män)
Hetero: 75 år (män)
2. Missbruk av illegala droger
Homo: större
Hetero: mindre
3. Självmordsfrekvens
Hetero: 17.6 (per 100K/år)
Homo: större än ovan
4. Frekvens av pedofili
Homo: >3
Hetero: 1
5. Könssjukdomar
Homo: större
Hetero: mindre
6. Trohet mot sin partner
Homo: mindre
Hetero: större
7. Social acceptans
Homo: mindre
Hetero: större
8. Fokusering på perverst sex
Homo: större
Hetero: mindre
9. Rektala problem
Homo: större
Hetero: mindre

NOT: Perverst sex i p.8 syftar på sex som varken är vaginalt samlag eller förspel. Sex ur vetenskaplig synpunkt är det som ligger inom ramen för sexualitetens uppgift, d v s det som kan leda till befruktning, och det är bara vaginalt samlag (penis i vagina) och förspel (förspelet behövs för upphetsning och utsöndring av försats). Allt övrigt sex är perverst enligt ordets etymologiska definition.

I vår bevisföring behöver vi enbart punkterna 5 och 9. Könssjukdomar och rektala problem. Det förra vet vi vad det handlar om. Homosexuella är kraftigt överrepresenterade när det gäller hiv, aids, kondylom, klamydia, syfilis och i praktiken allt vad könssjukdom och könssmitta heter. Inga kommentarer behövs.
Det andra syftar på muskelförslappning som bögar får efter regelbundet analsex. Analen är inte skapad för att stoppa saker i den. Ingen försats utsöndras där bak, naturen har inte gjort människans kropp för analsex, och trots att analsex förekommit sedan många tusen år tillbaka (källa: RFSL) har naturen aldrig anpassat analen för penetration (i och för sig ett bra bevis på att naturen inte ser analsex som någon acceptabel variation på sex).
Analsex leder alltså till muskelförslappning och rektala problem.
Javisst, heteros har analsex också, men de har det i en avsevärt mindre omfattning, muskelförslappning är visserligen ett sällsynt fenomen, och de känner inget tvång att sexa analt. Analsex är således inte typiskt för heterorelationer. Problemet handlar ytterst om inre tvång. Homosexuella känner det, därför stoppar de kukar i analen. Därmed säger vi att analsex är typiskt för bögrelationer, bögarna har inget val, vill de ha samlag är de tvungna att imitera det genom analsex. Inre tvång.
Alltså, homosexuellt leverne ökar risken för könssjukdomar medan analsex skadar hälsan genom rektala problem. Därför skall homosexualitet, i sin egenskap av orsaken till detta leverne och detta inre tvång, betraktas som patologisk avvikelse. Störning.

3. Homosexualitet skadar psyket: det sociala perspektivet
Samma tabell från Emaso visar att homosexualitet skadar psyket.
Vi behöver egentligen bara två punkter: Självmordsfrekvensen och Pedofili.
Det förra visar att homosexualitet, trots att den inte är en psykisk åkomma som sådan, leder till grava psykiska och mentala problem.
Det andra är ännu klarare. Pedofili är ju fortfarande en psykisk störning, eller hur? Genom att öka risken för psykiska besvär och störningar skadar homosexualitet psyket.

Ett par ord om kritiken mot Emasos tabell. Vissa menar att den är mindre värd eftersom den är selektiv. Vad kan man svara den kritiken? För det första, om homos har hälsofördelar framför heteros vill jag gärna höra vilka dessa är. Det finns ju inga. För det andra, här kommer en rolig parallell: vissa tumörer i hjärnan sägs öka intelligens och skärpa sinnena (bara komma ihåg filmen Fenomen med John Travolta från 1996), men vi betraktar ju inte hjärntumörer som något gott, hälsovänligt och friskt på grund av det.
Vissa kritiker påpekar också tabellpunkternas relativitet. Att det ena är sjukare än det andra innebär inte att detta ena är sjukt i sig. Bra exempel: kvinnor generellt har lägre IQ än män. Skillnaden är ca 5%, den är bevisad och har sin förklaring i biologin och evolutionsrollerna. Vi i Sverige noterar fenomenet varje år när vi analyserar högskoleprovsresultaten, kvinnor gör sämre ifrån sig, år efter år. Alltså, om vi antar att IQ är ett giltigt mått på intelligens, så är kvinnor mindre intelligenta än män. Men det betyder inte att kvinnor är ointelligenta. Dummare betyder inte dum. Fallgropen med att dra slutsatser av relativa jämförelser.
Till synes korrekt kritik men den håller inte i fallet med tabellen ovan. Vi ser ju många punkter med absolut jämförelse. Och i fallet med de 2 punkterna i vår bevisföring, självmordsfrekvensen och pedofili, handlar det om en markant avvikelse från genomsnittet.

I fallet med Folkhälsoinstitutets senaste rapport påstår man i svenska massmedier att boven är diskrimineringen och den s k homofobin. Det är inte homosexualitet som skadar hälsan utan samhällets attityd mot den, menar man. Vilket det inte finns minsta stöd för i själva undersökningen. Ladda ner och kolla! Det framgår ingenstans att homosexuellas psykiska problem orsakas av diskrimineringen eller samhällets kritik mot homosexualitet. Men faktumet kvarstår: homosexuellas psyke är i mycket sämre skick än heterosexuellas.

Slutsats: Homosexualitet skadar psyket, alternativt gör psyket mindre immun mot livets diverse belastningar. Därför är homosexualitet en patologisk form av sexualitet. Störning.

Sammanfattning
Var och en av de 3 punkterna ovan bevisar att homosexualitet är störning. Samtliga tre tillsammans lämnar saken utan minsta tvivel.
Förresten, bevisen ovan gäller manlig homosexualitet. Med kvinnlig homosexualitet är det bara att ta bort rektala problem, resten gäller. Störning.
Rota gärna själv i olika källor (primära!), finkamma nätet på oberoende info om homosexualitet, var kritisk mot vad RFSL och andra homoorganisationer påstår, fundera varför de säger det de säger - och då kan du med fördel bilda dig en egen uppfattning om homosexualitet!

Källor
Följande vetenskapliga källor har använts, antingen från original eller i svensk översättning:

1) Simon LeVay, "A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men," Science, 253: 1034 (August 1991)
2) J. Michael Bailey and Richard C. Pillard, "A Genetic Study of Male Sexual Orientation," Archives of General Psychiatry, 48: 1089 (December 1991)
3) Dean H. Hamer, et al., "A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation," Science 261 (1993): 325
4) William Byne and Bruce Parsons, "Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised," Archives of General Psychiatry, 50 (March 1993): 228, 236
5) Stanton L. Jones and Mark A Yarhouse, Ex-gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation (Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2007), p. 124; summarizing findings of: J. Michael Bailey, Michael P. Dunne, and Nicholas G. Martin, "Genetic and environmental influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample," Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 78(3), March 2000, 524-536
6) Peter S. Bearman and Hannah Brückner, "Opposite-Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction," American Journal of Sociology Vol. 107, No. 5, (March 2002), 1179-1205Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

43 kommentarer:

Anonym sa...

Störning ellr inte homosexualitet finns ,alltid funits och kommer alltid att finas mellan oss och darför måste vi aceptera och ge respekt för alla homosexuela som lever bland oss.

Andreas T sa...

Störning eller inte pedofili finns, alltid funnits och kommer alltid att finnas mellan oss och därför måste vi acceptera och ge respekt för alla pedofiler som lever bland oss. Din logik.
:-)

Anonym sa...

Ok.Bra. Du har kommit fram till att det är fel vilket jag också tycker men vi är knappast ensamma om den åsikten så varför skriva om det här på nätet? Vad gör du åt saken själv som är homosexuell? Problem ska ju lösas eller?

Andreas T sa...

Ja, varför har vi hälsorelaterade sajter överhuvudtaget på nätet?
Kanske för att öka medvetandet om problemet och visa vägen till friskt liv.
Problemet är inte homosexualitet. Problemet är att så många homosexuella fortfarande tror på RFSL:s dogmatiska lögner, att homosexualitet inte går att behandla.
Exgays, vår blotta existens, bevisar motsatsen.

Anonym sa...

du borde begå självmord din jävel
jag hatar dej, hatar hatar hatar
/stolt bög/

Anonym sa...

Du hatar honom för att han bytt sexuell läggning och argumenterar för varför? Så om jag skulle hata dig för att du stolt inte bytt läggning, skulle detta räknas som hatbrott då? Jag tror det. Tänk på hur du pratar, mannen.

Alexander sa...

Efter att ha läst detta skulle jag vilja utveckla din definition: Homosexualitet kan utveckla störningar/psykisk ohälsa baserat på samhällets attityd och hårda uppväxter på homofientliga platser.

Andreas T sa...

Alexander,
Här är du säkert något spännande på spåret, men allt hänger på din definition av "homofientliga".:-)

Anonym sa...

undrar om homusexuell är bara början av sex livet innan man blir par en hane och en hona

Anonym sa...

Hej... Jag bor med min kille och vi har ett barn tillsammans... I början av relatinen sa han att han vill testa en sex leksak .. Som det liknar manens underliv och att jag ska göra det på honom... Då var jag blyg han är första killen i mitt liv jag var 16 o halv .. Jag accepterade men jag sa nej men ett svagt nej.. Han försökte alltid bestämma o det gjorde han.. Vi testade det gick fort .. Hanva kåt o tyckte att det e jätte kul.. Han ville inte att jag ska berätta för någon.. Han forsatt med det o när jag vissade att jag inye vill då böev han arg på mig i flera dagar... Till slut brukade jag be om ursäkt o göra som han vill.. Vi flyttade ihop.. Han ville att jag jag ska bli gravid så att jag inte lämnar honom i framtiden.. Han gjorde mig gravid.. Gav inte mig chansen att bestämma om jag ska göra abort... Han forsatt med det som han vill... Hn fantiserade om killar och rönkade samtidigt han njöt av att han fantiserade om att han hade tjej kläde o nagellack o han vill att jag dka kalla honom för bög o sånt... Han ville även fantisera om att jag är en hora o säljer min kropp för andra män... Men i vardagslivet han är mycket svartsjuk ...Han ville fantisera om killar alltid .. Sen började han fantisera om 15 ålders killer till sist var det 10 års ålder..då kunde jag inte vara tyst och hålla mig.. Vi har barn tillsammans... Jag berättade för min familj.. Vi kommer från.annant land jag och honom.där e det tabu att vara homosexuell. Då bestämmde min pappa att vi ska skiljas jag o min kille... Då började min kille gråta o började lova mig att han kommer inte ljuga mer för att det gjorde han mycket för ut... Han hade hotat mig tidigare att ta vår barn frå. Mig och sticka utomland på olagligt sätt.. När han grätt han bad om ursäkt.. Eftrr det jag tyckte synd om honom o frågade om han har blivit våldtage. Tidigare... Han sa ja... Då tyckte jag att jag ska forsätta bo med honom och försöka få honom få hjälp hos psykolog.. Han säger att han berättar för psykologen att han har blivit våldtage... Jag kännde någonting inte stämmer han forsatt ljuga för mig i vadagslivet... Så jag försökte fråga flera gånger om han har blivit våldtagen ... Han säger nej det har han inte och han sa det för att jag ska tycka synd om honom och inte lämna honom... Jag badd honom att berätta för psykologen om allt och om att han fantiserade om pojkar och det vill han inte... Han säger det var fel och han gör inte det längre...hur kan han inte göra det längre och han hade såna känslor? Hur ska jag lita på honom? Hjälp!!! Om man stoppar i sig någonting sånt o vill vara kvinna då är han homosexuell eller? Han fantiserade ompojkar är han pedofil?

Andreas T sa...

Anonym,
Du behöver först och främst läsa på om homosexualitet, transsexualitet och definitionerna, samt försöka förstå vilket problem - exakt - det handlar om. Annars är det ganska mesigt..
Andreas

Anonym sa...

Jag tycker att det är ett stort problem att han fantiserar om sex med barn, som ju är ett av de grövsta brott man kan begå. Handlingar börjar alltid i tanken och om han inte självcensurerar ett så äckligt beteende visar detta att han saknar vissa naturliga gränser. Om han blivit av med dem genom övergrepp eller om det skett på annat sätt kan du ju inte veta eftersom han ljuger för dig hela tiden. Att han ljuger för dig är det största problemet, om än inte det farligaste. Du kan inte leva med någon som ljuger för dig hela tiden, och ert barn behöver skyddas. OM du lämnar honom behöver du berätta för soc om att han fantiserar om sex med barn samt ansöka om enskild vårdnad. Detta är mycket svårt och jag rekommenderar dig att ta hjälp av en kvinnojour.

Anonym sa...

OMFG!! När ska detta ta slut,I år har vi kämpat för att kämpa för homosexuellas rättigheter,och vi har komigt så långt redan nu,det har liksom blitt lika normlat som allt annat att vara homosexuell nuförtiden.. Jag trodde inte att s¨nt här bullshit rent ut sagt pågick fortfarande,jag trodde den tiden var förbi,men tydligen inte.. Dessa såkallade vetenskaper ser jag bara som skit,som fakta som inte har bevisats,ni gör bara detta för att ni bara inte kan inse själv ,det har aldrig vart fel,och kommer aldrig attvara fel,att homosexualitet finns! Så for fuck sake cut the fucking crap,and leave the fuck all homos alone!!!!

Andreas T sa...

Mycket bra skrivet, anonym. Grymma argument. Tack!

Vilken glädje för oss alla att än en gång läsa att RFSL:are och andra homosexuella radikalister hatar seriös forskning och skyr vetenskap som pesten.
Vi har aldrig tvivlat på det. Tack.

Anonym sa...

Noterar att de flesta av punkterna i din lista under punkt 2 gäller endast män -- innebär detta att du rekommenderar homosexualitet för tjejer? Utan statistik kan jag nog på stående fot gå i god för att de s.k. "rektala problemen" och könsjukdomarna färre än genomsnittet bland flator. "Otroheten" (om detta är ett problem vet endast de inblandade i respektive relation) torde nog också vara mer utmärkande för en typiskt manlig sexualitet. Ska man tro på myten flyttar flatorna ihop efter första dejten ;-). Så: är det bra med homosexualitet om man är tjej?

barba sa...

Forskning påvisar att flertalet djur har sex för njutnings skull och inte enbart för att fortplanta sig. Enligt vad jag kan läsa och tolka i ditt inlägg ovan, borde du anse att även detta är en sjukdom/psykisk störning, oavsett om det sker mellan hane och hona, hane och hane eller hona och hona, då sex enbart är till för fortplantning. Där har du fel.

Att sedan halvt om halvt ursäkta inlägget med att du själv är homosexuell, gör det hela nästan bara värre. Därför gör jag gladeligen tummen upp till Alexanders kommentar ovan!

Jag tycker nästan lite synd om dig som verkar vara så obekväm med din läggning, att du vill hitta anledningar och ursäkter för ditt tänkande och attraktion. Detta är 2013: här knullar vi med vem vi vill, vad vi vill, när vi vill, friska som ofriska, våta som torra, i fortplantningssyfte eller för ren njutning. Och det är inget som helst fel med det.

Andreas T sa...

Barba,
Det finns ingen sådan forskning. Och jag å min sida tycker synd om dig som trivs med att vara störd.

Anonymous,
Faktorerna som gör manlig homosexualitet patologisk gör det p g a att det är HOMOsexualitet, inte p g a att den är manlig. Därav följer att även kvinnlig homosexualitet är patologisk, även om vissa av faktorerna manifesterar sig annorlunda hos kvinnor än hos män.
Har du svårt att förstå punkter 2 eller 3, så gå bara tillbaka till punkt 1: Kvinnlig homosexualitet är lika infertil, oproduktiv och onaturlig som manlig; sexualitet som inte tjänar sitt syfte. Patologi.

Anonym sa...

Om nu sexets enda funktion är fortplantning, hur kommer det sig då att kvinnan har fått en klitoris? Klitoris existerar bara på kvinnan för att ge henne njutning. Och om allt annat än vaginalt samlag är perverst så kan jag väl stolt kalla mig pervers då. Du kan ju försöka trycka in den i en tjej direkt utan annat förspel, så kan vi ju se om hon tycker du är pervers eller ej!

Andreas T sa...

Anonym,
Du gör som alla RFSL-anhängare, du blandar ihop två olika saker: att HA SEX och HA SEXUALITET. Merparten av all kritik mot Bevis 1 i inlägget ovan handlar just om det, har jag märkt.
Nu vet jag inte om du bara låtsas inte fatta en så enkel skillnad eller verkligen inte fattar, men av respekt för dig antar jag det senare, och låt mig då förklara för dig och andra hur saker och ting ligger till:

Sexualitet hos en levande organism finns endast för fortplantning. Naturen förser en levande organism med sexualitet för att arten ska leva vidare och utvecklas. Naturen bryr sig inte om vår njutning till den grad att den skulle tilldela oss en hel kroppsfunktion för det.
Varje samlag resulterar inte i befruktning (forskare har nyligen räknat fram att det behövs i snitt 104 fullbordade samlag för att kvinnan ska bli gravid). De gäller alltså att ha sex ofta.
För att motivera människor att ha sex ofta har naturen gett oss åtrå, förspel, orgasm och klitoris. Alla dessa element bistår vid fortplantning, det är tanken. Vi har sex mest för njutningens skull, det motiverar oss att ha sex överhuvudtaget och tjänar i slutändan naturens syfte, fortplantning.
Ta klitoris som exempel: utan klitoris och den njutning som kvinnan har skulle kvinnan inte ha stimul att sexa så ofta att befruktning blir till; längtan efter barn och efter att föra sina gener vidare räcker ju i sig inte som stimul, hur ofta tänker du själv på det när du sexar?

Alltså: Vi sexar för att det är skönt. Det ska vara skönt - det motiverar oss att använda vår sexualitet tillräckligt ofta för att dess syfte ska tillgodoses. Och syftet är fortplantning. Sexualiteten som en kroppsfunktion finns för fortplantning. Ser du skillnaden nu?

Jämför med öron. Naturen har försett människan med två öron för att människan ska kunna höra. Sen kan människan bära örhängen också, ingen skulle påstå att evolutionen gett människokroppen öron för att man ska kunna bära örhängen, eller hur?
Och sedan, om du till följd av någon sjukdom eller störning var dov, om dina öron inte hörde som de ska, skulle du väl inte påstå att du är frisk i öronen bara för att du kan hänga upp ett par örhängen? Samma sak med sexualitet. Homosexuellas sexualitet tjänar inte sitt syfte, även om de säkert får njutning vid sina "samlag".
Det är alltså skillnad på vad vi har saker för och vad vi använder de till.

Tess sa...

Oj. Hör till skaran som förundras av att människor faktiskt tänker och tycker som du gör. Fortfarande.
Jag förstår inte problemet. För mig finns det inget problem. Om människor mår bra, blir lyckliga av att vara tillsammans med andra människor av samma kön, varför göra ett problem av det? Bara för att det inte stämmer med vad "naturen" har för avsikt?
Herregud, vi är tänkande, kännande, intelligenta (nåja) människor. Naturen/evolutionen har inte för avsikt att vi ska låta deformerade människor överleva heller, men hur skulle världen se ut om vi slutade rädda barn födda för tidigt, eller lämnade lemlästade att dö?!
Om man inte är lycklig pga sin sexuella läggning behöver man psykologisk hjälp. Men alla oss övriga, som faktiskt trivs med med läggning vi har, kan vi inte få acceptans, trots att vår sexualitet är "pervers"?
Och nu kommer du häva ur dig saker som att det är bevisat att homosexuella är sjukare, olyckligare, trasigare än andra. Men det skulle ju kunna bero på att homosexuella behandlas som tredje klassens medborgare i de flesta länder, i bästa fall. Och stenas till döds, i värsta.

Vad jag vill säga med detta: Om du har problem med din sexuella läggning, fine, gör nåt åt det. Men sluta predika för alla andra - som faktiskt trivs i sin sexualitet och försöker skapa acceptens och jämlikhet i samhället - om hur jävla förvridna och misslyckade dom är.

Andreas T sa...

Tess,
Och jag å min sida hör till skaran som förundras av att vissa homosexuella (som du) störs av att andra homosexuella väljer att åtgärda sin läggning och leva ett normalt friskt liv. Fortfarande. Vi exgays är bevisligen lyckligare än ni homos, så varför tycker du det är konstigt att vi berättar om det och förklarar vår syn på saker och ting? Varför störs du i stället inte av att RFSL och hundratals pro-homo propagandabloggar skriker sig hesa om hur bra det är att vara homo och hur sjuka deras åsiktsmotståndare är?

Allvarligt: Det är just det som är problemet - alla trivs inte med sin läggning, människor mår inte bra som du skriver. Vilket kompliceras av att homolobbyn av merkantila och politiska skäl ljuger om forskningsfakta, vilseleder opinionen och pressar homosexuella till att gilla sin störning. Det ÄR bevisat av seriös forskning att homosexuella är sjukare, olyckligare och trasigare än andra, läs inlägget! Har inget att göra med att de "behandlas som tredje klassens medborgare i de flesta länder".
Risken är stor att du trivs med din homoläggning utan att veta bättre, har du aldrig tänkt på det? Du har ju bara ett liv, vore det inte värt det att åtminstone försöka bli frisk? Vill du inte ha egna biologiska barn, Tess?

Jag har REDAN åtgärdat min läggning, och nu "predikar" jag inte utan informerar. Det är vad exgay-rörelsen handlar om, Tess, vi informerar och upplyser homosexuella om möjligheter bortom den ovetenskapliga doktrin som serveras av RFSL.
Framför allt att individen har kontroll över sin läggning, inte tvärtom.
Vänliga hälsningar,
Andreas

Jonte Magnusson sa...

Hej Andreas!

Du har, som du skriver redan åtgärdat din läggning.
Jag bad dig att skriva om personliga erfarenhet ur detta vilket du lovade att göra. (under anv. Jonte Magnusson) För åtskilliga månader sen...

Om du inte kan annat - om än informativt - bekräfta de negativa tankar de sökande redan har om sig själva, kommer de som vill leva sitt liv till 100% välja att acceptera sin läggning fullt ut.


Först hatar man det, sedan tycker man synd om situationen, så småningom accepterar man den, och till slut omfamnar den.


Det är ingen nyhet i sig med olika terapiformer, vilka har funnits länge, men det är få ateister, om ens någon, än mindre svensk, som berättat personligt om hur de förändrat sin sexuella läggning.


Du ville gärna att jag återkomma med personliga erfarenheter ur min terapi (jag har redan berättat ganska personligt ur tidiga erfarenheter vilket du inte gjort) men du orkar inte berätta dina egna fulländade upplevelser...
Hur skall jag kunna dra annan slutsats än att du är ett troll som kastar teori i ansiktet på besökare?
Du har en del att bevisa.

Andreas T sa...

Jonte,
Anledningen till att jag inte skriver om mina personliga erfarenheter i denna blogg är att aggressiva hatiska homoaktivister jagar info om mig för att trakassera mig och mina nära och kära. Belöningen for upplysningar som leder till att min identiter fastställs låg uppe i 150 tusen kronor sista gången jag kollade.
Så länge den bisarra situationen består, att detta hat mot allt oliktänkande i homofrågor existerar i Sverige, och denna hetsjakt på exgays, vill man ju ogärna avslöja för mycket om sig själv.
Bevisa och bevisa... För det första behöver jag inte bevisa något för någon, vill du inte tro denna blogg så behöver du inte göra det. Sluta läsa och gå och lev med det du vet och tror dig veta, denna bloggs syfte är inte att omvandla eller övertyga utan endast informera och bjuda på vetenskapliga argument för det vi informerar om. För det andra har du själv fortfarande inte bevisat att du är annat än RFSL:s spion som likt många andra radikala homoaktivister är ute efter att infiltrera exgayrörelsen. Du har en del att bevisa, så varsågod, bollen är din.
Beträffande inställning till sin "läggning": Man ska ju egentligen ha samma inställning som med andra handikapp. Man bör vara missnöjd, hata och ha negativa tankar, och sedan acceptera eller inte acceptera, det beror väl på hur stark man är. Men det allra första är att man ska BLI MEDVETEN om att man är störd/handikappad, vara ärlig mot sig själv oavsett modetrenden i samhället. Och det är där bloggen Homosexualitet och vetenskap kommer in i bilden.
Slutligen: Jo, min vän, det finns allt fler svenskar som gått behandling och lever friskt idag, exgays, men få har anledning och vill minnas att de varit homo, man har lagt denna period av sitt liv bakom sig helt och hållet, efter behandlingen lever man ett helt annat liv, därför påträffar du sällan vittnesmål om terapi och personliga erfarenheter på nätet. De flesta vill inte minnas eländet. Lägg till att den veteskapsbaserade icke-religiösa behandlingen är relativt nu, utvecklats under de senaste åren. Forskarna kämpar fortfarande med att komplettera de empiriska framgångarna med akademiska studieresultat. Ha tålamod!

JessicaA sa...

Homosex är fel det strider mot naturen och Guds ordning.
Samma sak gäller våld m.m.
Att följa det rätta gör att människan mår bra.
Har man dragning till våld, sexuella avvikelser som homo barnsex m.m så måste man arbeta bort den sidan i sig själv.
Jessica

Alida Vismara sa...


Hej, jag är en del av gruppen ex-gay italienska (Schweiz). Jag läste att i Sverige byggde en klinik för homosexuella känslor förändras, jag ville veta om det är över, och vid vilken tidpunkt du till kliniken ... det finns en adress där den är byggd? Vår grupp behöver veta så att vi kan göra detta eftersom trycket i Italien för ett botemedel för att bli ex-gay. Alida

Jonte Magnusson sa...

Ok. Jag har personligen problem med tvångstankar, men det är det ju inte alla som har.
Alla har tvångstankar även om vi inte tänker på dem, men just när de är oönskade så kan de bli ett problem som i mitt fall...
Därför blev jag nyfiken eftersom jag inte hittar någon som använder KBT behandling av sexuella tvångstankar just i sexuell reorientering. Länka gärna. Nicolosi använder dock EMDR, som visat sig vara mycket effektivare än åratal psykoterapi i behandling av trauma. Effektiv effekt på stressnivå efter ett fåtal sessioner.

De två stora olika utgångspunkterna jag hittat som inte är religionbaserade härstammar från
Dr. Nicolosi och Dr. Throckmorton.

Dr. Nicolosi
http://josephnicolosi.com/använder sk reparativ terapi

medan

Dr. Throckmorton
http://drthrockmorton.com/går efter den förklaring Nicolosi har dogmatiskt. Han verkar arbeta mer kring ens identitet. Är på gång att kontakta honom och be honom utveckla detta då hans hemsida inte tycks utveckla så mycket kring terapin.

Ang. mitt förra inlägg:
Min mening är inte att vara hatisk på något sätt.
Jag kan förstå att exgays vill gå vidare i sina liv. Andra vill ge något tillbaka. Jag vill tro att du är en av dem.
Vill någon verkligen komma åt dig så finns det sätt för den summan pengar du nämner. Dock ej lagligt -låter som ett polisärende i så fall.

Jag förstår inte ditt problem med att vara anonym? Du kan i stort sätt avslöja hela ditt liv och ha en anonym identitet på nätet. Vara hallick, vapensmugglare på Flashback etc.

Är nyfiken på vad du menar med att jag har en del att bevisa? Jag har ändå delgivit ganska personlig information här. Jag begär knappast namn, telefonnummer och annan känslig information. Inget konstigt med att utbyta personlig erfarenhet utan för den skull offra sin anonymitet.

Eventuellt kan vi stämma träff mellan fyra ögon på offentlig plats. Upp till dig. Om inte det bevisar något så vet inte jag..
Så länge du befinner dig i södra Sverige.. Öppen för förslag.

Mejla mig på:

jonte_magnusson@hotmail.com

för fortsatt kontakt då detta inte fungerar som chat direkt.

Andreas T sa...

Jonte,
Frågan är VARFÖR det är så viktigt för dig att skaffa personlig info om mig? Syftet? Jag väljer att vara relativt anonym eftersom varken svenska lagen, polisen eller någon annan skulle kunna skydda mina nära och kära från homoradikalisternas hat, hån, hot och påhopp om jag var offentlig, därför är jag tyvärr tvungen att vara anonym. Hur svårt är det att begripa?
Du nämner Nicolosi. Googla på namnet och se hur mycket skit det finns om människan på nätet. Skulle du vilja att dina barn läste sådant om dig varje dag? Jag vill i alla fall inte att mina skulle göra det.
På tal om Nicolosi, han kör reparativ terapi som i grunden bygger på den förlegade uppfattningen att homosexualitet är psykisk störning. Idag vet vi att störningen endast till en del är psykisk (alltså, om jag får lov att utveckla lite: man kan något förenklat säga att en homosexuell person är psykiskt störd om han/hon tror att homosexualitet är hälsosamt och naturligt; det är nämligen inte psykiskt friskt att inbilla sig vara frisk när man är sjuk, d v s när ens sexualitet inte funkar som den bör enligt naturens lagar). De övriga delarna är genetiska och sociala, så Nicolosis metoder behöver rejäl uppdatering. Beträffande EMDR (eye movements?), vad har ögonrörelser med sexualitet att göra? Låter som hokuspokus. KBT däremot hanterar beteende, och beteende ligger mycket närmare de funktioner som är relevanta i sexualitetssammanhang. KBT skjuter mot störningens kärna, d v s den psykiskt/genetiskt/socialt betingade blockering som hämmar heterosexualiteten i dig.
Om Throckmorton vet jag inte mycket om. Ge mig tid att läsa på, sen återkommer jag med en åsikt om honom, ifall du vill ha en.
En gång till: Varför är du inriktad på min person så mycket? Varför vill du mejlas och träffas? Vad är det jag personligen kan ge dig som denna min blogg inte kan??

Jonte Magnusson sa...

Jag tror att det blev ett missförstånd här. Jag var orolig ett tag att det saknades en dialog här och fattade misstankar. Men nu har vi en!

Du kontrade med att jag hade en del att bevisa angående om jag är spion från RFSL. Gav dig förslag på närmare kontakt då du tidigare uttalat ogillande mot anonymitet - men då blev du misstänksam.
Förslagen var bara en motreaktion från min sida. Det vore naturligtvis trevligt att träffa någon som man har ev. har något gemensamt med, då du inte baserat din terapi på religionstvång.
Är inte viktigt till den grad att jag vill inkräkta på ditt liv.

Nu kanske vi vet var vi har varandra?


EMDR
är erkänd världen över,
http://emdrtraining.com/Readings.htm
bl a av APA och har visats ge effekt mycket snabbare än psykoterapi. Likvärdig med KBT i behandling av trauma. Igentligen handlar det inte specifikt om ögonens rörelser i sig utan bilateral stimulering, t ex handrörelser samtidigt som ögonrörelser.
Nicolosi använder metoden i sammanhang med bearbetning av trauma (här kommer reparation in) och pornografi. Man visualiserar något samtidigt som den bilaterala stimuleringen.
Jag kan förstå tillämpningen om ens sexualitet påverkats som resultat av ett övergrepp men greppar inte riktigt hur det minskar den sexuella attraktionen. Porrbilden ska betyda mindre för hjärnan, typ sudda bort associationer som etsat sig fast, kanske.

Angående att Nicolosi ser homosexuella som sjuka, är det väl hans uttalande om APA:s tidigare listning av homosexualitet som sjukdom. Han säger ju inte rakt ut att den homosexuelle personen är psykiskt störd.
Det blir rörigt det här..


BEHANDLING
Om vi utvecklar ditt synsätt på homosexualitet som störning. Generna förmodar jag vi inte kan göra så mycket åt just nu.
Nu när vi nu klargjort dragningen som sjuklig som steg 1, kan du utveckla vad KBT behandlingen består av?
Du har tidigare skrivit att man i varje situation ska utgå ifrån att man är straight (tar för givet att du exkluderar all sexuell aktivitet här; hetero och homo)
Här menar Nicolosi att man ska utveckla djupa naturliga relationer med andra män.

Vad är det som blockerar attraktion mot det motsatta könet, utöver attraktion till samma kön?

Sven sa...

Jonte Magnusson, du borde lära sig läsa bloggar. Har du frågor eller vill ge feedback finns kommentarerna för det. Skribenterna är inte skyldiga dig något, allra minst att skriva till dig personligen eller möta dig irl.
Annars beter du dig som en typisk RFSL-spion på jakt efter sånt som inte angår dig.
Andreas, köp inte hans snack!
*Sven*

Max Enslig sa...

För den som läser Engelska är det bara att läsa boken som fins i länken.
Massor av förklaringar om att gener inte bestämmer sexuell inriktning.
http://www.mygenes.co.nz/download.htm

Hedda Sjöberg sa...

Jag skulle tycka att det du skrivit var bra information och jag skulle respektera din åsikt, om det var så att jag tyckte dina så kallade "bevis" ar giltiga som bevis.

För det första: Du skriver att "När en kroppsfunktion eller dess beståndsdel inte tjänar sitt syfte är detta ett tecken på något patologiskt i kroppen. Öra som inte hör, öga som inte ser, hjärta som inte slår, matsmältningssystem som inte smälter maten - tycker du att det kan vara så i en fullkomligt frisk organism? Nej, det kan inte vara så. När en funktion inte funkar är det ett tecken på att något är fel i organismen." Låt mig då säga att INGA människor, eller organismer som du skriver, kan fortplanta sig själva. Man måste vara två. Alltså, det argumentet är oväsentligt, om man tänker att om en funktion inte fungerar i EN organism är det något fel. Den funktionen fungerar inte i någon människa ensam.

För det andra: De fysiska skador som förekommer mer bland homosexuella än bland heterosexuella är inte en del av homosexualiteten. De är följder. Följder av allt hat och alla fördomar som homosexuella får utstå.

För det tredje: Samma argument som ovan. Många med en avvikande sexuell läggning mår dåligt av allt hat.

Min poäng: Dessa argument har ingen fakta, eller "dåliga" fakta, bakom sig. Och därför väljer jag att fortsätta tro på det jag väljer. Att trots att man är homosexuell, eller bisexuell, eller pansexuell, eller asexuell, eller transsexuell, är man lika värd som någon heterosexuell. Och att personer med depression, eller schizofreni, eller ätstörningar, eller som är bipolära, är lika mycket värda som personer utan psykiska sjukdomar. Det är vad jag tror på, och jag kommer inte sluta att tro på det. I alla fall inte på grund av dina "bevis".

Andreas T sa...

Hedda,
De är inte "mina bevis". De är vedertagna inom all seriös forskning. Jag bara förmedlar vetandet här på denna blogg, detta i och med att homolobbyn stoppar andra medier från att popularisera sanningen (läs i bloggen varför).

Beträffande dina "motbevis":

För det första, det står ingenstans i inlägget att sexualfunktionen går ut på kroppens förmåga att ENSAMT producera avkomma. Det behövs TVÅ för fortplantning. Och poängen är att en homosexuell kropp inte kan fortplanta ens när man är två. Sexualfunktionen uppfyller inte sin funktion i och med att man inte tänder på motsatt kön, medan att "sexa" med samma kön skapar inga barnchanser.

För det andra, vilka fysiska skador syftar du på när du skriver att de är "följder av allt hat och alla fördomar som homosexuella får utstå"? Rektala skador? Drogmissbruk? HIV-smitta? :-) Läs igen vad du skrivit och inse: Du gör dig bara till åtlöje.

För det tredje, om du nu menar psykiska/mentala skador och relaterar dessa till det du kallar hat (typisk RFSL-retorik förresten, du gör ingen skillnad på homofobi och samhällets befogade kritik mot det perversa). Homosexuella mår dåligt av att de är homosexuella, inte till följd av homofobin eller kritiken mot dem. Bevis på det? Varsågod: Samhället "hatar" (låt oss använda det ordet om du gillar det så mycket) pedofiler också. Skulle du påstå att pedofilerna är psykiskt sjuka just p g a samhällets attityder och inte p g a sin missriktade sexualitet?
Det förekommer annars fördomar och diskriminering mot exempelvis Down-folk och schizofrena också. Skulle du påstå att downar och schizofrena mår dåligt just p g a samhällets attityder mot dem och inte p g a sitt hälsotillstånd? Om vi alla älskade downar skulle de vara friska för det??

För det fjärde: Jo, dessa bevis är vetenskapliga fakta. Kolla källorna och se för dig själv.
Och det handlar inte om hur mycket man är värd i förhållande till andra. Det har du hittat på i brist på legitima argument, inlägget talar ju inte om människovärde någonstans. Alla människor är lika mycket värda, Hedda, friska som sjuka. Man kan vara störd utan att vara mindre värd för det.
Det handlar om att homosexuella har ohälsa, och vi gör bäst i att hjälpa dem bli friska i stället för att köra med löjliga parader, homopropaganda eller sådant vinklat hjärntvättat tänkande som du exemplifierar här.
M v h
Andreas

lucas sa...

Hedda Sjöberg:
Varför hatar du homosexuella så mycket? Att du tycker att de inte är värda att själva få avgöra om de vill leva med sin homosexualitet eller inte.
Fan alltså, du har så mycket hat inom dig, Hedda Sjöberg.. Man undrar liksom hur du orkar leva..

Mamma Mia sa...

Bravo Andreas, man ska inte falla för RFLS ovetenskapliga teorier

Maria Jennica sa...

Tack för din text!
Så klart man undrar vad som gick fel liksom. Lättare för mig att förstå nu att det är en störning som man inte kan rå för. För det är ju meningen att mannen och kvinnan ska fortplanta sig så klart. Hur skulle det se ut annars om alla va Homo. Vi utrotar sig själva.
Tycker även att det är bra att dom ska ha lika rättigheter och få känna acceptans. Men helt ärligt, det har gått över styr. Idag känner man ju sig konstig nästan för att man e Hetero. Sen alla festivaler , galer, Prideflaggor överallt och nu ska dom tydligen måla om postlådorna i regnbågens färger. det kan sända fram fel signaler till barn och ungdomar idag. Min son som va fem år hade gått nån demostration på dagis undra väldigt länge om han va tvungen att gilla killar nu. Nä vi lever i i Kristet land och enligt bibeln ska det vara en man och en kvinna som ska kunna älska med varann och syftet är fortplantning. Men givetvis ska vi alla ha lika rättigheter. Men det känns som att befolkning nu UPPMUNTRAR folk att bli Homo.
Det där med postlådorna va ju jävligt onödigt tycker jag Men STORT TACK för din delning!!

JessicaA sa...

Hej. All homosex är en störning. Hur kan man försvara homosex? Đet är osmakligt med homosex och blanda inte ihop det med kärlek,sex är inte kärlek i sig kärlek är större. Pride är sjukt och missvisande vilket lurar lättklädda människor. Vad är nästa steg inom den sexuella frigörelsen? Jessica

ECN sa...

Kom till listan med Homo:mindre/större Hetro: mindre/större och kan inte släppa fokus på perverst sex. Liksom klart som fan en bög eller flata kommer ha mer fokus på det, om perverst sex innebar allt sex som inte är kuk i fitta. För snälla berätta hur två bögar då ska kunna ha icke perverst sex tillsammans, bara dem inga kvinnliga kön i närheten, eller tvärt om.

Christer Eriksson sa...

Jag blev anklagad för att vara homosexuell. Men friades i rätten som bestod av liberaler och inte konservativa.

Christer Eriksson sa...

Tingsrätten i Stochholm, alltså, inte i Jönköping

Aron Salo sa...

Hej! Riktigt viktigt, det ni skriver om, är tacksam för det! Jag vill bara uppmana och påminna om att försöka vara så respekterande, vetenskapliga, objektiva och hövliga som möjligt i alla inlägg, och att använda ett inte alltför folkligt och subjektivt språk (det är inte för att spä på era åsiktsdelares meninger, utan för att övertyga andra som inte vet som ni skriver bloggen gissar jag)! Det ger så mycket mer förtroende bland läsarna, och det gör era motståndare svarslösa (iaf de kloka). Tack och lycka till!

/18-årig kille

Johanna Dimberg sa...

Men G-punkten sitter väl i analen på killar? Det finns ju en anledning till varför den isåfall gör det, eller? Dessutom är homosexualitet ett sätt för evolutionen att bromsa in fortplantningen. Alla är inte menade till att få barn. Vi alla har olika uppgifter sen urålders tider, några var till för att jaga, andra leda och föda barn o.s.v. Om alla skulle föda ca 10 barn per person hade det resulterat i överbefolkning, bara ett sidospår.

Andreas T sa...

Johanna,

G-punkten är något exklusivt kvinnligt. Det finns inga vetenskapliga bevis på att män har en g-punkt. Vare sig i analen eller någon annanstans.

Det finns heller inga bevis på att homosexualitet (eller någon av de andra sexuella avvikelserna) uppfyller någon funktion i evolutionära sammanhang, annan än att den har samma "funktion" som andra sjukdomar eller störningar: de finns helt enkelt för att sortera bort det svaga och det mindre anpassade, för att förädla mänsklighetens arvsmassa, enligt Darwin.
För att bromsa fortplantningen har naturen många fler, bättre mekanismer (barnlöshet, sterilitet, krig, ekonomiska incitament m m). Homosexualitet, om den fanns för bromsens skull, skulle inte behövas.

Har vi olika uppgifter? Vilka är vi? Menar du män och kvinnor? Säg det till våra feminister!:-)

För övrigt, vad är det du argumenterar för (eller emot)?

Landmina sa...

Mycket intressant artikell. Fick mig att fundera lite. Författaren har nig rätt. Jag tycker mig kunna ana att homosexuella i större utsträckning verkar ha varit utsatta för övergrepp i barndomen än heteros. Kan det antagandet stämma? Vore intressant att undersöka.